АДРУУТАХ

Адраа ихтэй байх, бартаатай болох: зам адруутах (зам энхэл тонхол байх).