АДРУУ

Өө сэв: адруу будруу [хоршоо] (энхэл тонхол), адруу будруу газар (тэгш бус энхэл дэлгэрэнгүй...

адруу будруу энхэл тонхол
адруу будруу газар төвшин бус энд тэндгүй булцруутсан газар
адруу будруу зам энхэл тонхол зам