АДРАЛДАХ

Харилцан бие биедээ адрах - Амьдрал амьдралдаа харшлах гэж, аз азандаа адралдах гэж, өлзий муутай тоглоомын дэлгэрэнгүй... Н.Нямдорж. Буудалцаан.