АДЛАХ II

Сэтгэцийн өвчин хүрсэн хүний ухаан санаа солиорох, дэмийрэх - Алтан, мөнгөн, адуусан, идээн золио өгье хэмээн дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо.

Ижил үг:

АДЛАХ I