ГАВИХ

Хэрэг явдал ахих, дөхөх, урагшлах, явц сайн болох - Шархтай сульдсан хэдэн хүн яваад юу гавих билээ дээ. дэлгэрэнгүй...