ГААЛЬЧ

1. Гаалийн байгууллагын ажилтан;


2. Гааль хураагч.