гаадганан суух
ихэмсэг байдал гарган суух, ихэмсэг янзтай суух