ВААДАНСАГ

Вааданд юм боох, ороох дуртай: ваадансаг эмгэн (вааданд юм боох дуртай эмгэн).