БЯЛАРДАХ II

Зусарч зуйварган, бялдууч зан гаргах.

Ижил үг:

БЯЛАРДАХ I