БИЛБА
/ ургамал /

Өндөглөг хэлбэртэй, тун амтлаг, эмийн найрлагад ордог гадир модны жимс.