БЯЛАХ

Замбараагүй ихээр нялах, түрхэх, илэх, мялаах: тос бялах (тосдох, тос түрхэх), шавар дэлгэрэнгүй... (шавар нялах) - Хэдэн ойрад цэргийг цус тархи хоёроороо бялаад хөлд нь ойчоод өгвөө. Б.Ринчен. Гүнж.

тос бялах тосдох, тос түрхэх
шавар бялах шавар нялах