БЭТЭГ I

Махчин биш шувууны хоолойн дор байдаг идэш хадгалах шингээх эрхтэн.

Ижил үг:

БЭТЭГ II