БЭХ I

Бичих, зурахад хэрэглэх шахмал ба шингэн будаг: бэх зуурах (бэх шингэлэх), бэх дэлгэрэнгүй... (бийрийн үсийг бэхэнд дүрэх), бэх толиох (эрдэм ном хөөх), бэх шилэмдэх (бийрийн үсийг бэхэнд дүрээд үзүүрийг нийлэх), бэхийн далай (тойрох суваг татаж хийсэн дүгрэг их зууруул), бэхийн суурь (бэх тавих бага ширээ), бэхээр бичсэн эвхмэлт [хуучирсан] (шалгах хүний бэхээр бичсэн уг эвхмэлт) - Нимгэн цагаан цаасны ярс ярс дэлгээ бүр, өтгөн хар бэх энд тэнд будна. Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр., бэх бийр ~ бийр бэх [хоршоо] (бичгийн хэрэгсэл) - Эдүгээ эрхмийн бэх бийрийн хөндлөн гулд маш зоригтойг үзээд... В.Инжаннаши. Улаанаа ухилах тэнхим., бэх нагван [хоршоо] (шахмал ба шингэн будаг болон түүнийг хийх сав) - Цэргийн бичээч бэх нагванаа барьж... Н.В.Гоголь. Тарас Бульба.

бэх зуурах бэх шингэлэх
бэх идүүлэх бийрийн үсийг бэхэнд дүрэх
бэх толиох эрдэм ном хөөх
бэх шилэмдэх бийрийн үсийг бэхэнд дүрээд үзүүрийг нийлэх
бэхийн далай тойрох суваг татаж хийсэн дүгрэг их зууруул
бэхийн суурь бэх тавих бага ширээ
бэхээр бичсэн эвхмэлт шалгах хүний бэхээр бичсэн уг эвхмэлт
бэх бийр~бийр бэх бичгийн хэрэгсэл
бэх нагван шахмал ба шингэн будаг болон түүнийг хийх сав
Ижил үг:

БЭХ II