БЭХ II

Эвдэрч хэмхрэхгүй, бат бөх, хэврэг биш; хатуу чанга: бэх болох (бат бөх болох) - Та нар эв эеэ дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо., сэтгэлийн бэх (сэтгэлийн бөх, сэтгэлийн хат) - Сэтгэлийн бэх барагддаггүй хэлний үзэг мохдоггүй. Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., бэх бөх [хоршоо] (ихэд хатуу чанга, найдвартай) - Нарийхан бөгөөд маш бэх бөх аргамж хэд хэдэн баглаа буулгажээ. Ж.Верн. Арван таван наст капитан., бат бэх~ бат бөх [хоршоо] (хатуу чанга, эвдрэхгүй, найдвартай), бэх хот дотроосоо эвдэрнэ [зүйр цэцэн үг] (дотооддоо эв нэгдлээ алдвал гаднын дайснаас илүү хөнөөлтэй гэсэн санаа).

бэх болох бат бөх болох
сэтгэлийн бэх сэтгэлийн бөх, сэтгэлийн хат
бэх бөх ихэд хатуу чанга, найдвартай
бат бэх~бат бөх хатуу чанга, эвдрэхгүй, найдвартай
бэх хот дотроосоо эвдэрнэ дотооддоо эв нэгдлээ алдвал гаднын дайснаас илүү хөнөөлтэй гэсэн санаа
Ижил үг:

БЭХ I