БЭТЭГ II
/ анагаах /

1. Шимэгч хорхойгоор халдварлан ихэнхдээ элгэнд тусах өвчин; гэдсэн дотор хий, шар ус, бөөгнөрөлдсөн хатуурхаг хавдар дэлгэрэнгүй...


2. Дэлүүний хавдар;
3. [шилжсэн] Мөрөөдөн санааширч, гунигласнаас болж олох сэтгэлийн өвчин: бэтэг хагарах (хүсэн хүлээж, шаналан зовж байсан сэтгэл дэлгэрэнгүй...
бэтэг олох бэтэгтэй болох
бэтэг хагарах хүсэн хүлээж, шаналан зовж байсан сэтгэл амрах
Ижил үг:

БЭТЭГ I