бэтэг хагарах
хүсэн хүлээж, шаналан зовж байсан сэтгэл амрах