АДАНГАЛАХ

1. Аданга зан гаргах, сэргэлэнтэх;


2. Хэтэрхий яаран тэвдэх;
3. Юмны мөн чанарыг нарийн нягталж хянан үзэх - Харин яриа хөөрөөнөөс нь адангалж олж авсан юм. Б.Өлзийсүрэн. дэлгэрэнгүй... адангалж тогтоох (нарийвчлан нягтлан тогтоох) - Барьсан зэр зэвсгийг нь адангалж тогтоож авлаа. Б.Өлзийсүрэн. Замын хүзүү.