АЛЬТ

1.хүүхдийн болоод эмэгтэй доод хоолой; 2.хийлийн төрлийн хийлээс арай том, мөн бүдүүн дуутай хөгжмийн зэмсэг; 3. дуут бүрээ.