БӨХИЙЛГӨХ

1. Тонгойлгох: толгой бөхийлгөх (толгойгоо гудайлгах) - Энэ хүн ингэж тэргүүнээ бөхийлгөж ихэд дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа., туг бөхийлгөх [хүндэтгэл] (гашуудал, дагаар орох зэрэгт туг буулгах, туг доош болгох) - Гурван хоног үндэсний гашуудал зарлаж, төрийн туг бөхийлгөлөө. Б.Полевой. Эцсийн бүлэгт;


2. [шилжсэн] Дагуулах - Толгойтныг тонгойлгож, тойгтныг бөхийлгөх. Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн дэлгэрэнгүй...

толгой бөхийлгөх толгойгоо гудайлгах
туг бөхийлгөх гашуудал, дагаар орох зэрэгт туг буулгах, туг доош болгох