БӨХЛҮҮЛЭХ

Бат болгуулах, бэхлүүлэх - Дангаа Санжсүрэн нарын морьдыг бөхлүүлээд нэгэн гэрт оруулав. дэлгэрэнгүй...