БӨХЛӨГ

Хийц бүдүүн боловч бат бэх, эдэлгээ сайтай юмны шинж.