АВТОРИТАРИЗМ

Тодорхой хүн, бүлэг, нам эвслийн хэмжээгүй эрхт засаглал, нийгмийн үзэгдлийг харилцан адилгүй зохицуулдаг төр, нийгмийн дээд байгуулал болдог улс дэлгэрэнгүй...