аварга хүн

1.өнчин тархины өмнө талын ажиллагаа нь онц хөгжснөөс бие бялдар нь ерийн хүнээс онцгой өндөр бүдүүн болсон хүн, 2.домогт гардаг хувилгаан хүчтэй дэлгэрэнгүй...