БОХИРГО
/ анагаах /

Төл малын хөл нь тэнийхгүй, хөлөө чирч явдаг, булчин цайх өвчин.