БОХИРДУУЛАХ

Бохир болгох: хувцсаа бохирдуулах (хувцсаа муухай болгох, завааруулах), гараа дэлгэрэнгүй... (гараа муухай болгох, бохир болгох) - Нөхрийнхөө гарыг бохирдуулахгүй байх ёстой. Х.Нямбуу. Хамгийн эрхэм ёсон.

хувцсаа бохирдуулах хувцсаа муухай болгох, завааруулах
гараа бохирдуулах гараа муухай болгох, бохир болгох