АГДАС I:

агдас хийх (а. Айх, цочих, даарах, өвдөх мэтэд дав хийж хөдлөх - Жасрай цочин агдас хийснээ эргэн дэлгэрэнгүй... Д.Батбаяр. Гэгээ; б. Унасан морь малын амыг татахад гэнэт зогсох), агдас хийлгэх (дав хийтэл гэнэт цочоох).

агдас хийх а. Айх, цочих, даарах, өвдөх мэтэд дав хийж хөдлөх; б. Унасан морь малын амыг татахад гэнэт зогсох
агдас хийлгэх дав хийтэл гэнэт цочоох
Ижил үг:

АГДАС II: