агдас хийх
а. Айх, цочих, даарах, өвдөх мэтэд дав хийж хөдлөх; б. Унасан морь малын амыг татахад гэнэт зогсох