АГДАХ

Эрх сүр, эрдэм чадал, эд хөрөнгөдөө эрэмших. Агдах орон (элдэв үйлийг үйлдэхдээ бардам санаж туг барих ар түшиг).