БОДОО
/ анагаах /

Бүх биеэр цэврүүт тууралт гардаг, эндэгдэл өндөртэй халдварт өвчин; эдгэрвэл цэврүүний ормон дээр насан туршийн нөсөө дэлгэрэнгүй...