БОДООЖ
/ яриа /

Мэдээж, хэн ч бодсон илэрхий: бодоожийн хэрэг (мэдээжийн хэрэг), бодоожийн юм дэлгэрэнгүй...

бодоожийн хэрэг мэдээжийн хэрэг
бодоожийн юм мэдээжийн юм
хэний ч бодоожоор хэн ч бодсон бай