БОДИТ

Бие бүхий юм: бодит ертөнц (нүдэнд харагдах юм), бодит хүн (биет хүн), бодит дэлгэрэнгүй... (овор адил буюу чанар адил юм), бодит цалин (а. Цалингийн худалдан авах чадвар; б. Элдэв татвар төлөөд үлдсэн цалингийн хэмжээ), бодит юм (бие бүхий юм) - Дамбий богинохон цагт ийм ажил хийв гэж эргэлзэж байвч бодит юмыг нүдээр үзэж аргагүй итгэв. Л.Түдэв. Нүүдэл.

бодит ертөнц

нүдэнд харагдах юм

бодит хүн биет хүн
бодит бараа овор адил буюу чанар адил юм
бодит цалин

а. Цалингийн худалдан авах чадвар; б. Элдэв татвар төлөөд үлдсэн цалингийн хэмжээ

бодит юм

бодит бие бүхий юм