ШИВРЭХ III
/ нутгийн аялгуу /

үзэмчин Агталсан морины шарх аниж эхлэх.

Ижил үг:

ШИВРЭХ I

ШИВРЭХ II