ХАВИРДАХ
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Зориуд өө сэв эрж элдэв янзаар сөргөх - Чи яагаад жөтөөр эм шиг түүнтэй хавирдаад байдаг юм. дэлгэрэнгүй...Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн хураангуй.