ХАШЛАНГҮЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Төвөггүй, зовлонгүй, хяслангүй - Өндөр бороороо ирээрэй, өвс ихтэй тул хашлангүй, үдэш болгоод ирээрэй, өвгөнгүй болохоор дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.