ҮНЖЭЭЛ
/ нутгийн аялгуу /

барга Ой модны навч, шилмүүс газар унан зузаарснаас тогтсон сэвсгэр давхарга.