ҮЕТЭХ II
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Хувцас хунар хуучран хүүрэг болох.

Ижил үг:

ҮЕТЭХ I