ТОВИРЖИХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Тэвээрэх, таргалах - Зэгсэн сайн товиржсон хоньд байна. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.