ТАНХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ширмэн домбо - Архи тань танхаар дүүрч, адуу мал тань талаар дүүрэг. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.