ӨӨВИЙДӨХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Өлгийдөх: өөвийд өөвийдөх (өлгийд өлгийдөх).