ООРОГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Авхаалжтай, сэргэг, соргог: оорог хүү (авхаалжтай хүү);


2. Цочмог ууртай, түргэн зантай - Оорог хүний дотор бачуу. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.