ОЁОРЦОГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Сүү ийлдэг тагдгар модон суулга - Аарц цагаа бусад идээ хийдэг өргөн мөртөө намхан модон сав дэлгэрэнгүй...Яриа;


2. Талх исгэдэг сав: оёорцогт хөөлгөсөн гурил (исгэх саванд хөөлгөсөн гурил).