СААЛТ III
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Нохойн хүзүүний чимэг зүүлт - Улаан саалттай нохой үнэг шүүрнэ гэж дээ. Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн хураангуй.

Ижил үг:

СААЛТ I

СААЛТ II