СИЙДЭГ
/ нутгийн аялгуу /

үзэмчин Үл мэдэгдэм доголон.