СОРОМЛОХ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Ямааны ноосыг хайчлах - Ямаа самнахдаа урьдаар соромлоод дараа нь самнана. дэлгэрэнгүй...