СУЖИГ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Хоёроос гурван шонгийн оройгоор зэл татсан морины уяа - Морио сужгаас уячих. Цахар аман дэлгэрэнгүй...