САЛШРАХ
/ нутгийн аялгуу /

цахар 1. Чаддагаа чадахгүй болох;


2. Сэтгэл алгасаж мартамхай болох - Насны эрхээр санаа бодол салшрахыг яах вэ. Цахар аман аялгууны үгсийн дэлгэрэнгүй...