ДАЙГАНАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Дайжих: дайганаж зугтах (дайжиж зугтах);


2. Тээнэгэлзэх: дайганаж эргэлзэх (тээнэгэлзэж эргэлзэх).