АНАЦАГ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Салтаа - Анацагийн хооронд нь сум тусав. Соном. Ордос аман дэлгэрэнгүй...