ЯНДАН IV
/ яриа /

Хоосон, харамч: яндан зан гаргах (харамч зан гаргах).

Ижил үг:

ЯНДАН I

ЯНДАН II

ЯНДАН III