ЯНГИНАМ

Эрхгүй янгинахаар, хөлдөм, янгинасан: яс янгинам хүйтэн (хүйтний эрч маш чанга) - Янгинам хүйтэн дэлгэрэнгүй... Р.Чойном. Хүн.